علمی

آتش نشانی هوشمند چیست و هوشمند سازی آتش نشان چگونه است

شرکت ایمن سپهر با بهره گیری از بروز ترین سیستم های آتش نشانی دنیا و با پیوند صنعت و دانشگاه توسط شرکت دانش بنیان خود با دانشمندان ایرانی موفق به تولید اولین لباس هوشمند ویژه آتش نشان ها شده است.

0 نظرات