13950601144800768451204

مشتریان ویژه ما

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

تاسیسات+پتروشیمی+پارس+جنوبی

مشتریان ویژه ما

پتروشیمی پارس جنوبی(SPGC)

2

مشتریان ویژه ما

بازار بزرگ ایران(ایران مال)

showimage.aspx_

مشتریان ویژه ما

پتروشیمی لرستان