مانیتور آتش نشانی آلکو ALCO

مانیتور آتش نشانی آلکو Alco آلمانی جهت پرتاب آب بسیار حجیم و آب پاش مخصوص خاموش کردن آتش

ایمن سپهر نماینده رسمی و انحصاری فروش و خدمات پس از فروش در ایران مانیتور های آب پاش آتش نشانی آلکو ALCO آلمانی

×
صنایع آتش نشانی و امداد نجات
مشاوره رایگان