MSA

MSA در سال 1914 تأسیس شد، رهبر جهانی در توسعه، تولید و عرضه محصولات ایمنی است که از مردم و زیرساخت های تأسیسات محافظت می کند. محصولات حفاظتی صنعتی سر، کلاه ایمنی آتش نشانی و نجات، و دستگاه های حفاظت از سقوط است

×
صنایع آتش نشانی و امداد نجات
مشاوره رایگان