عینک محافظ

عینک محافظ برای جلوگیری از آسیب چشم در حین انجام کار و عملیات می باشد عینک های دراگر کاملا متناسب با صورت و امکان هم زمان استفاده از ماسک های تنفسی را دارید

×
صنایع آتش نشانی و امداد نجات
مشاوره رایگان