دستگاه تشخیص گاز

دستگاه تشخیص گاز رای نظارت بر تنها یک گاز خطرناک، مانیتور های گاز تنها راه حل مناسب هستند. شما به راحتی می توانید مانیتور های گاز را بر روی لباس های کاری خود حمل کنید.

بسته به فرکانس عملیات، شما می توانید دستگاه های مانیتور گاز یکبار مصرف و قابل استفاده مجدد را انتخاب کنید.

آشکارساز های یکبار مصرف گازهای استاندارد را اندازه گیری می کنند که همچنین می توانند توسط آشکارساز های CO، H2S، SO2 یا O2 قابل استفاده مجدد ما شناسایی شوند.

×
صنایع آتش نشانی و امداد نجات
مشاوره رایگان